LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
LIÊN KẾT WEBSITE
Tra cứu mã ICD 10
Sở Y tế Bình Dương
Cổng Thông Tin Bộ Y Tế
 
KHẨU HIỆU
THÔNG BÁO
Sơ đồ tổ chức
 
Thông báo về việc cài đặt phần mềm Blue Zone
 
Thông báo về việc mời thầu bãi giữ xe, căn tin bệnh viện
 
THỜI GIAN LÀM VIỆC
 
5/19/2024 3:27:41 AM Vui lòng liên hệ số điện thoại: 02743855481 để đăng ký, đặt lịch khám chữa bệnh                           
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tên cơ sở: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương

Địa chỉ: 31 Yersin, Phường Phú Cường, Tp Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Website: bvphcnbinhduong.vn

Email: bvphcn@gmail.com

Điện thoại/Fax: 0274.3822338

Lịch sử hình thành

    - Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương có nguồn gốc là Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em dị tật tỉnh Bình Dương (Làng Hòa Bình). Làng Hòa Bình đã đuợc Cộng Hòa Liên Bang Đức tài trợ tái thiết cơ sở vật chất từ xưởng sản xuất thuốc của công ty Dược Bình Dương và đưa vào sử dụng tháng 01/1992.

    - Theo Quyết định số 77/QĐ –UB ngày 12 tháng 07 năm 2004 của UBND tỉnh Bình Dương, Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương bắt đầu đi vào hoạt động với chức năng, nhiệm vụ của một Bệnh viện từ tháng 07/2004 và đến ngày 07/8/2014 Bệnh viện được chính thức đổi tên là Bệnh viện Phục hồi chức năng theo Quyết định số 1895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương:

 - Căn cứ Quyết định số 1516/QĐ-SYT ngày 08/12/2022 của Sở Y tế tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương có vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:
 a.1. Vị trí và chức năng 
 - Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Bệnh viện) là đơn vị sự nghiệp y tế, chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Sở Y tế và sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các Vụ, Viện đầu ngành thuộc Bộ Y tế, có 02 chức năng sau: 
 a.1.1 Chức năng y học dự phòng: 
 - Tham mưu cho Sở Y tế chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước, các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 a.1.2 Chức năng khám bệnh, chữa bệnh: 
 - Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương là Bệnh viện tuyến tỉnh có chức năng khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, tổ chức a dưỡng cho người bệnh, các đối tượng khác có nhu cầu.
 - Bệnh viện có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở làm việc theo quy định của pháp luật.
 - Bệnh viện chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức hoạt động và các nguồn lực của Sở Y tế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Y tế. 
 a.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 
 -  Khám bệnh, chữa bệnh các chuyên khoa và phục hồi chức năng theo các hình thức nội trú, ngoại trú, phục hồi chức năng ban ngày và tổ chức an dưỡng; tham gia giám định xác định khuyết tật khi được trưng cầu. 
 - Là cơ sở đào tạo thực hành về lĩnh vực Vật lý trị iệu và Phục hồi chức năng cho cơ sở giáo dục đào tạo hợp pháp; thực hiện đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức về chuyên ngành Phục hồi chức năng cho tuyến y tế cơ sở và cấp giấy chứng nhận theo đúng chương trình đào tạo.
  - Thực hiện việc nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng. Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về công tác nghiên cứu khoa học trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng.
 - Chỉ đạo tuyến dưới phát triển kỹ thuật, nâng cao chất lượng phục hồi chức năng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về xây dựng, phát triển mạng lưới và hoạt động phục hồi chức năng.
  - Thực hiện việc tuyên truyền phòng ngừa khuyết tật và bệnh tật; tham gia phòng chống dịch bệnh theo quy định. Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ; chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân; truyền thông giáo dục sức khỏe để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể người dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác phục hồi chức năng, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.
  - Tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về phục hồi chức năng, tâm lý, giáo dục hướng nghiệp, tạo cơ hội cho người bệnh tự lập trong cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.
 - Thực hiện quy chế Dược bệnh viện và văn bản có liên quan theo quy định pháp luật. 
  - Quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; thực hiện xã hội hóa trong hoạt động bệnh viện theo quy định pháp luật; tiếp nhận và sử dụng các nguồn viện trợ hợp pháp theo quy định.
  - Thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế và phục hồi chức năng và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phục hồi chức năng và lĩnh vực phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.
  - Tổ chức sản xuất, cung cấp và hướng dẫn sử dụng hiệu quả dụng cụ trợ giúp cho người bệnh. Hướng dẫn người dân sản xuất và sử dụng dụng cụ trợ giúp đơn giản cho người bệnh tại cộng đồng.
  - Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo chuyên môn theo quy định và nhiệm vụ khác liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  - Thực hiện quản lý viên chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.
  - Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật
  - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Sở Y tế và các cơ quan có thẩm quyền giao.
                                                                                                                  BV.PHCN


BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
 TỈNH BÌNH DƯƠNG

Số GP:00128/BD GPHĐ
ĐT: 0274 3822 338
THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ 2- Thứ 6: Sáng từ 7h00-11h30.
                      Chiều từ 13h00-16h30
Thứ 7: Sáng từ 7h00-11h30. Chiều: nghỉ
Chủ nhật:nghỉ
LIÊN HỆ


Địa chỉ: 31 Yersin, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT; 0274 3822 338
Fax: 0274 3822338; Hotline: 19009095