LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
LIÊN KẾT WEBSITE
Tra cứu mã ICD 10
Sở Y tế Bình Dương
Cổng Thông Tin Bộ Y Tế
 
KHẨU HIỆU
THÔNG BÁO
Thông báo về việc cài đặt phần mềm Blue Zone
 
Thông báo về việc mời thầu bãi giữ xe, căn tin bệnh viện
 
Sơ đồ tổ chức
 
THỜI GIAN LÀM VIỆC
 
10/26/2021 3:27:11 PM CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG COVID-19: ĐEO KHẨU TRANG KHI ĐẾN NƠI CÔNG CỘNG, HẠN CHẾ TỤ TẬP TRÊN 20 NGƯỜI, GIỮ KHOẢNG CÁCH 2 MÉT                           
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP 12/30/2020 12:00:00 AM
GIỚI THIỆU PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
A. Lịch sử phát triển:
Phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập bệnh viện. Từ đó đến nay, tuy nhân lực không ổn định, phải kiêm nhiệm nhiều công tác khác, nhưng tập thể viên chức phòng KHTH đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
B. Nhân lực hiện tại:
- Giám đốc phụ trách chỉ đạo trực tiếp phòng KHTH
- 01 Phó phòng
- 01 bác sĩ
- 01 y sỹ
C. Chức năng, nhiệm vụ:
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của phòng Kế hoạch tổng hợp được quy định tại Quy chế bệnh viện (Ban hành theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế, số 1895/1997/BYT-QĐ, ngày 19/09/1997);
Căn cứ theo Quyết định phân công nhiệm vụ CBCC-VC của Giám đốc Bệnh viện PHCN tỉnh Bình Dương.
I. CHỨC NĂNG:
Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:
Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.
Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.
Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện.
II.NHIỆM VỤ:
Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.
Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với trường cao đẳng y tế để tổ chức thực hành cho học viên.
Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn. Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.
Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.
Phối hợp với khoa VLTL - PHCN để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.
Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
Tổng hợp phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.
Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các qui chế chuyên môn, kiểm tra giám sát hồ sơ bệnh án xuất viện các khoa nộp mỗi ngày, đảm bảo hoàn thành hồ sơ bệnh án đúng thời gian quy định.
Theo dõi Phạm vi hoạt động chuyên môn, phân công nhiệm vụ theo chứng chỉ hành nghề của viên chức.
Tổ chức phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan chuyên môn có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bệnh viện.
D. Những thành tích đạt được:
Giấy khen của Sở Y tế tỉnh Bình về có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 5 năm (2010 – 2014)
Giấy khen của Sở Y tế tỉnh Bình Dương: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm 2008, 2009, 2013, 2016, 2017
Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương: Tập thể lao động xuất sắc năm 2016.
 
 


BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
 TỈNH BÌNH DƯƠNG

Số GP:00128/BD GPHĐ
ĐT: 0274 3822 338
THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ 2- Thứ 6: Sáng từ 7h00-11h30.
                      Chiều từ 13h00-16h30
Thứ 7: Sáng từ 7h00-11h30. Chiều: nghỉ
Chủ nhật:nghỉ
LIÊN HỆ


Địa chỉ: 31 Yersin, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT; 0274 3822 338
Fax: 0274 3822338; Hotline: 19009095